OBČANÉ PRO PUSTKOVEC
Pojďte do toho s námi 

Vážení spoluobčané,


jsme sdružení lidí, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijeme. Zajímáme se    o dění v Pustkovci, sledujeme vývoj obce i to, jak bude náš obvod vypadat v budoucnu pro naše děti.


Pohnutky zrodu našeho sdružení vzešly z dlouhodobě neudržitelné situace, když jsme se jako občané Pustkovce účastnili jednání zastupitelstva a viděli, že vedení obce nehájí zájmy svých občanů, dává jim jasně najevo, že jejich přítomnost na zasedání je nežádoucí a na obtíž.

Naší filozofií není kritizovat, ale nabízet reálná a efektivní řešení. Většinu z nás by donedávna ani nenapadlo zapojit se do veřejného života vlastní kandidaturou do místního zastupitelstva. Možnost ovlivnit zásadní věci je však vyhrazena zastupitelstvu a proto jsme se rozhodli do letošních voleb kandidovat!

Naše sdružení jsme nazvali OBČANÉ PRO PUSTKOVEC.

Naším zájmem je pro městský obvod Pustkovec pracovat a zvelebovat jej.

Nejsme svázáni s žádnou politickou stranou, nemáme ambici politikařit a budovat politickou kariéru. Jsme sdružení, které není spojené se skandály, korupcí, jak je tomu u jiných politických stran a uskupení. Nejde nám  o prosazování vlastních zájmů, či získání výhod pro nás samé.


Jsme otevřeni všem obyvatelům Pustkovce, kteří si přejí změnu nejen ve vedení obce, ale především ve způsobu jejího řízení, naplňování potřeb občanů Pustkovce, aby naše obec prosperovala, vzkvétala a aby se nám spolu žilo    

 v Pustkovci dobře.


Pustkovec je součástí Ostravy, ale stále si uchovává charakter vesnice, kde      

 o sobě lidé vědí a zdraví se na ulici. To je součást výjimečnosti místa, ve kterém žijeme a tento princip chceme rozvíjet.


Nabízíme naše schopnosti, odborné vědomosti, zkušenosti a nápady. Chceme spolupracovat se všemi, kteří mají stejný zájem - žít v obci plné zeleně, která má opravené chodníky a cesty, kde si děti mají kde hrát, kde se občané mohou scházet za sportem a zábavou, kde se obyvatelé cítí bezpeční a šťastní. Politici jen slibují, my v Pustkovci bydlíme a žijeme. Nabízíme konkrétní cíle a projekty pro naše obyvatele.


Pojďte do toho s námi a podpořte nejen nás, ale i sebe!
VOLTE Č. 5