OBČANÉ PRO PUSTKOVEC
Volební program

1. ŘÍZENÍ OBVODU A INFORMOVANOST OBČANŮ

  • Zkvalitníme a zefektivníme chod a řízení městského obvodu směrem       k občanům
  • Zapojíme občany do samosprávy obvodu
  • Budeme se zajímat, co lidi trápí, zabývat se jejich problémy a hájit jejich zájmy
  • Poskytneme prostor opozičním názorům
  • Zvedneme prestiž vedení našeho obvodu na jednáních se zastupiteli města a kraje
  • Zajistíme, aby Pustkovecký zpravodaji odrážel názor všech, nejen úzké skupiny
  • Vytvoříme nové webové stránky odpovídající nynějším standardům, zpřehledníme jejich strukturu a zajistíme zveřejňování aktuálního obsahu.

2. HOSPODAŘENÍ A INVESTICE

kk

Vypracujeme a ke schválení
zastupitelstvu předložíme dlouhodobý program rozvoje obvodu. Není možné, aby od
volebního období 2006 nebyl schválen žádný program rozvoje obvodu!

Chceme posílit příjmy obvodu
získáváním větších finančních prostředků na opravy a investice z rozpočtu
města, grantů z projektů vypisovaných EU, získáním dotací poskytovaných
státními i soukromými organizacemi.

Budeme provádět kvalitní přípravu
projektů a následně staveb se zapojením odborníků, náš postup bude koncepční,
logický a finančně transparentní.

Budeme aktivně řídit a kontrolovat a
dozorovat prováděné investiční akce v našem obvodu.


3. PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

Chceme stanovit koncepci výsadby stromů - pečlivě zvážit kácení stromů, za každý pokácený vysadit nové stromy v našem obvodu. Současný stav stromů a zeleně na území obvodu je třeba
udržovat, rozvíjet a zvelebovat.

Navrhujeme navázat spolupráci s odborníky  a nechat vypracovat návrh na odtrubnění
potoku v Pustkovci

Podporujeme výkup pozemků v soukromém vlastnictví v Pustkoveckém údolí -
významném krajinném prvku v našem obvodu.

Vytvoříme lepší podmínky pro vzájemné setkávání a odpočinek různých skupin občanů

I nadále budeme prosazovat negativní stanovisko týkající se stavby nové
tramvajové trati v Porubě a Pustkovci

Zajistíme, aby při rozhodování o revitalizaci Pustkoveckého údolí měl rozhodující slovo
Pustkovec, nikoliv obvod Poruba.

Budeme spolupracovat s institucemi
na efektivním obhospodařování Pustkoveckého rybníka.

4. SPOLEČENSKÝ ŽIVOT A KULTURA

Budeme podporovat činnost zájmových spolků, sdružení a sportovních klubů v našem obvodu a usilovat o jejich rozvoj

Budeme spolupracovat při smysluplném využití budovy TJ Sokol Pustkovec. Chtěli bychom v dlouhodobém horizontu zajistit sportovní
objekt, který by přes den sloužil školám a odpoledne občanům pro jejich sportovní a kulturní akce.

Uděláme maximum pro rozvoj dobrých sousedských a mezigeneračních vztahů a rozvíjení
pospolitosti obyvatel Pustkovce.

Rozvineme kulturní a společenské vztahy se základní školou a uměleckou školou Jana
Valčíka, Vsokou školou báňskou - Technickou universitou Ostrava a Vědecko -technologickým
parkem.

Vytvoříme lepší podmínky pro vzájemné setkávání a odpočinek různých skupin občanů.

Budeme podporovat společenské, kulturní a sportovní aktivity v našem obvodu.

Podpoříme alternativní kulturní a sportovní aktivity

Chceme uspořádat akce - letní hudební karneval, sousedský guláš, dětský den, soutěže,
maratonský běh, divadla, sport.


PUSTKOVEC - MĚSTSKÝ OBVOD, KDE JE NÁM SPOLU DOBŘE